Zastępstwo procesowe

czytanie dokumentówOferujemy także zastępstwo procesowe.

W ramach usługi możemy zająć się:

  • podejmowaniem przesądowych działań polubownych – prowadzeniem negocjacji w celu rozwiązania sporów, sporządzanie ugód i porozumień,
  • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach toczących się przed Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przygotowywaniem wniosków, odwołań i zażaleń, skarg i skarg kasacyjnych w postępowaniach administracyjnych,
  • reprezentowaniem Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Czym jest zastępstwo procesowe?

Zastępstwo procesowe polega na reprezentowaniu Klienta przez radcę prawnego lub adwokata i występowanie w jego imieniu przed sądem lub organem administracji publicznej przez radcę prawnego lub prawnika. Opiera się ono na pełnomocnictwie udzielonym przez stronę postępowania. Najważniejszą korzyścią z zastępstwa procesowego jest zwolnienie Klienta z konieczności śledzenia terminów i monitorowania etapów sprawy sądowej.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej