Prawo cywilne

wskazywanie tekstuZajmujemy się prawem cywilnym. Zakres działań obejmuje doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych i przedprocesowych oraz reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi organami. Zwracamy uwagę na każdy detal. Przestrzegamy zasad Kodeksu Etyki Radcowskiej.

Prowadzimy:

  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy o odszkodowanie,
  • sprawy o zasiedzenie,
  • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Zajmujemy się także opracowywaniem i opiniowaniem umów i pism.

 

Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne stanowi jedną z gałęzi prawa prywatnego. Reguluje ono stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy podmiotami prawnymi. Jego cechą charakterystyczną jest brak stosunku podporządkowania podmiotów, które mają tym samym możliwość autonomicznego kształtowania wzajemnych relacji.

W zakres prawa cywilnego wchodzą kwestie związane z własnością i prawami rzeczowymi, zawieraniem i rozwiązywaniem umów, dziedziczeniem oraz ochroną praw osobistych osób fizycznych i prawnych. Znajduje ono szerokie zastosowanie w życiu codziennym.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej